Jathi Ratnalu To Premier On Amazon Prime Video On April 11thJathi Ratnalu To Premier On Amazon Prime Video On April 11th (Photo:SocialNews.XYZ/NewsHelpline.com) Jathi Ratnalu To Premier On Amazon Prime Video On April 11th (Photo:SocialNews.XYZ/NewsHelpline.com) India, April 7, 2021: Amazon Prime Video today announced the exclusive…